English
درباره ما

درباره شرکت مهندسی کاوندیش سیستم


شرکت کاوندیش سیستم در سال ۱۳۷۴ تاسیس گردید و فعالیت خود را با هدف تولید و طراحی تجهیزات پزشکی آغاز به کار کرده است. امروزه شرکت کاوندیش سیستم تجهیزات و امکانات مورد نیاز را به عنوان یک شرکت علمی مهندسی دانش بنیان برای تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مشتریان داخلی و خارجی را فراهم کرده است.
در یک نگاه کلی، کاوندیش سیستم موفقیت خود را مدیون عوامل زیر می داند :

داشتن تیمی از پرسنل متخصص و با تجربه. تیم تخصصی شرکت کاوندیش سیستم دارای اطلاعات کاملا به روز در مورد آخرین پیشرفت های فنی در جهان است.

پیروی کردن از الزامات استانداردهای کیفیت داخلی و اروپایی مانند ISO 13485 و Directive 93/42EEC


شرکت کاوندیش سیستم اولین دستگاه ایرانی جراحی الکتریکی را با موفقیت طراحی و تولید کرده است. الکتروکوترهای تولید شده تحت آزمایش سخت ترین استانداردهای جهانی قرار گرفته و توسط معتبرترین جراحان ایرانی تایید شده است.

کاوندیش سیستم با گردآوردن متخصصان و مهندسین مجرب همواره در راه گسترش شرکت در داخل و خارج از کشور تلاش می نماید.

Building

تقدیرنامه‌های شرکت مهندسی کاوندیش سیستم


صادر کننده منتخب در سطح سهصادر کننده منتخب در سطح سه صادرکننده و جهان‌گرای برترصادرکننده و جهان‌گرای برتر طرح منتخب در نمایشگاه علم و عملطرح منتخب در نمایشگاه علم و عمل
برترین شرکت دانش بنیانبرترین شرکت دانش بنیان فن‌آفرین برترفن‌آفرین برتر تقدیرنامهتقدیر از توانمندی‌های تولید
تجهیزات پزشکی کشور