English

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش بعد از تحویل محصول آغاز می‌شود


شرکت کاوندیش سیستم مهندسین مجرب و آموزش دیده را استخدام کرده است تا بهترین و کارآمدترین خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

تماس با واحد خدمات پس از فروش (تهران):

پاسخگویی در ۷ روز هفته توسط پرسنل خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش سیستم

شماره تلفن ثابت : ۰۲۱ - ۸۸۱۷۴۲۱۱
شماره تلفن‌های همراه : ۰۹۱۲ ۶۳۹ ۸۳ ۸۵ و ۰۹۳۵ ۲۸۸ ۳۷ ۳۰

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی):
تلفن : ۰۹۱۴۱۱۰۴۷۹۵

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (اصفهان):
تلفن : ۰۹۱۳۳۰۶۴۹۱۸

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (گیلان):
تلفن : ۰۹۱۱۶۲۰۴۶۲۷

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (کرمان):
تلفن : ۰۹۱۳۳۴۲۱۹۱۴

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (مازندران):
تلفن : ۰۹۱۱۳۵۳۵۵۸۰

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (گلستان):
تلفن : ۰۹۱۱۱۷۰۳۷۵۹

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (یزد):
تلفن : ۰۹۱۲۱۴۵۲۴۹۹

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (خوزستان و بوشهر):
تلفن : ۰۹۱۷۰۱۶۹۱۹۳

تماس با نماینده خدمات پس از فروش (خراسان رضوی):
تلفن : ۰۹۱۵۱۰۳۳۹۴۲